โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย สำหรับนักศึกษา

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขา การบัญชี
     สาขา การตลาด
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขา การบัญชี
     สาขา การตลาด
หมายเหตุ หากคลิกที่เอกสารที่ต้องการแล้ว ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ให้คลิกซ้ายที่เอกสารเลือก Save link As หรือ Save Target As

กลับสู่หน้าหลัก