สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าระบบไม่ได้
                  กรุณาติดต่อ ฝ่ายคอมพิวเตอร์


พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ (JBAC)